vlhkost-podkladu-podlahy

Dbejte na správnou vlhkost podkladu před pokládkou nové podlahy

Správná vlhkost podkladu před pokládkou podlahových krytin je jednou z nejdůležitějších podmínek pro úspěšné položení nové podlahy ve vašem bytě či domě. To si mnoho lidí bohužel neuvědomuje a nepřikládá této fázi přípravy dostatek pozornosti. Následkem může být trvalé poškození nové podlahové krytiny. A to je velmi nepříjemná a finančně nákladná chyba.

Vlhkost podkladu je důležitější, než se může zdát

Zvýšená vlhkost podkladu může mít za následek nedostatečné spojení podkladu s další podlahovou vrstvou. To se časem projeví například bublinami, vyboulení dřevěných vlysů, deformací dřevěných krytin, nadzdvihnutí podlahových lamel, tzv. korýtkování a podobně.Proto je jednou z hlavních povinností kvalitního podlaháře vlhkost poctivě změřit a přizpůsobit jí čas pokládky nové podlahové krytiny. Jedině tak se můžete vyhnout výše uvedeným nepříjemnostem, které často vedou k vytrhání podlah a investici do nových.Přistoupit k měření vlhkosti podkladu můžeme po úplném vytvrdnutí potěru a alespoň po 3 týdnech od jeho aplikace aby to mělo nějaký smysl a podklad nebyl úplně mokrý. Závisí to mimo jiné i na tom, zda se jedná o cementový nebo anhydritový potěr. Dokud je ale podklad příliš vlhký, nelze na něj novou podlahu pokládat.

Jak na měření vlhkosti, když si podlahu pokládáte sami

Mnoho lidí si podlahu renovují a pokládají svépomocí. Proto znovu opakujeme, že vlhkost podkladu nesmíte podcenit. Každý typ podlahové krytiny má přesně předepsanou hodnotu vlhkosti podkladu, na kterou může být položena. Měření vlhkosti podkladu vyžaduje dostatečný odstup od uložení potěru.Zbytková vlhkost podkladu se profesionálně měří speciálními ručními CM (Carbide Methode) přístroji, kterými disponují podlahářské firmy. Pomocí nich se dá zjistit vlhkost v rozmezí od 0 % do 6 %. Méně přesné je měření pomocí elektronických měřicích přístrojů vlhkosti stavebních materiálů. Je tu ale způsob, jak orientačně vlhkost změřit i bez tohoto přístroje. A to je tzv. fóliová metoda.

Fóliová metoda měření vlhkosti (Plastic Sheet Method)

Tato jednoduchá, rychlá a levná metoda je popsána v americkém předpisu ASTM D 4263, ale berte na vědomí, že jde jen a pouze o orientační měření. Může se tak stát, že ač se vám bude zdát podklad připravený, nebude tomu tak.Při tomto testu vlhkosti si vymezíte výsek podkladu o rozměrech 45 cm x 45 cm, překryjete ho čistou plastovou fólií a tu po všech čtyřech stranách přilepíte k podkladu. V ideálním případě ji přilepte po celém obvodu parotěsnou hliníkovou lepicí páskou.Výsledek testu vlhkosti se dozvíte po 16 hodinách. Pokud po tomto časovém intervalu najdete na spodní straně fólie nepatrný kondenzát nebo pokud povrch betonu ztmavl, není podklad připraven k pokládce podlahové krytiny. Pozor!

Výsledek fóliové metody může ovlivnit hned několik faktorů. Například v chladnějších podmínkách si beton může vlhkost podržet a kondenzát tak nebude patrný. Výše uvedená americká norma varuje před působením přímého slunečního záření nebo nadměrného tepla po dobu testování. Teplota povrchu a okolního prostředí by se měla pohybovat v rozmezí, které uvádí výrobce pro finální pokládání podlahy.

Jaká vlhkost je ideální pro pokládku podlahy?

Přesnou hodnotu vlhkosti podkladu uvádí ČSN (česká státní norma) zvlášť pro každý typ podlahových krytin. Například pro vinylové podlahy musí být hodnota vlhkosti cementového potěru pod 2 % CM, u anhydritového maximálně 0,5 % CM. Tyto hodnoty se však mění, pokud plánujete instalovat i podlahové topení. V případě podkladu s podlahovým topením jsou hodnoty u cementového potěru 1,8% CM a anhydritového maximálně 0,3% CM.

Jak urychlit vysoušení podkladu

Pokud potřebujete uspíšit vysychání podkladu, máte tři možnosti. Zaprvé průvan – nejrychlejší metoda. Zadruhé podlahové topení – tento způsob funguje především u anhydritových povrchů, u kterých lze topení zapnout už desátý den po zhotovení podkladu. Zatřetí průmyslové vysoušeče – ty nasávají vlhko z celého prostoru. U této metody je nutné, aby byla pečlivě utěsněna všechna okna i dveře.

Vlhkost podkladu opravdu nepodceňujte

Voda je nedílnou součástí mnoha stavebních materiálů. A pro trvanlivost podlahových krytin představuje velké riziko. Rozhodně se nevyplatí zkracovat nutné technologické přestávky. Kromě toho, že může dojít k poškození nové podlahy, můžete se dočkat i nepříjemného zápachu a plísně pod podlahou a soklovými lištami.V tomto případě se vyplatí odevzdat práci do rukou profesionálů.